Да го кажем на децата с песен

Всеки ги е чувал. Всеки си ги е тананикал, дори и да не знае руски. Имат незабравими, завладяващи мелодии. А ако се заслушаш в думите – намираш и нещо много по-сериозно.Песничките са истински извор на мъдрост, налагат ценности по най-лесния и приятен начин и третират вечните теми, по които май само децата и интелектуалците разсъждават:

Например, за приятелството:

Не секрет, что друзья не растут в огороде.

Не продашьи не купишь друзей…

Не секрет что друзья это честь и отвага

Это верность отвага и честь

(Не е тайна, че приятелите не растат в градината.

Не можеш да продадеш и да купиш приятели…

Не е тайна, че приятелите са чест и смелост

Те са вярност, смелост и чест)

Если с другом вышел в путь

Веселей дорога

Без друзей меня чуть-чуть

А с друзьями много

(Ако с приятел си тръгнал на път

пътят е по-весел.

Без приятели едва живея,

а с тях съм си много добре)

 

Дружба крепкая не сломается,

Не расклеится от дождей и вьюг.

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,

Вот что значит настоящий верный друг.

В полдень или в полночь друг придет на помощь,

Вот что значит настоящий верный друг.

(Силната дружба няма да се счупи

няма да се размекне от дъждове и бури.

Приятелят в беда няма да те остави,

излишен въпрос не ще постави,

Ето какво е истинският, верен приятел.

По обед или в полунощ, приятелят ще дойде на помощ,

Ето какво е истинският, верен приятел.)

 

Ничего на свете лучше нету

Чем бродить друзьям по белу свету

Тем кто дружен не страшны тревоги

Нам любые дороги дороги

(Няма на света нищо по-добро

от това да бродиш с приятели по него

За дружните няма страшни тревоги,

Скъпи са им всички пътища)

 

От улыбки хмурый день светлей

От улыбки в небе радуга проснется

Поделись улыбкою своей

И она к тебе не раз еще вернется

С голубого ручейка начинается река

Ну а дружба начинается с улыбки

(От усмивката мрачният ден просветлява

От усмивка в небето дъга се явява

Споделиш ли усмивка

Пак при теб идва тя

и от синьото ручейче тръгва река

от усмивката дружба се ражда така)

 

Вычитать и умножать

Малышей не обижать

Учат в школе учат в школе учат в школе

Книжки добрые любить

И воспитанными быть

Учат в школе учат в школе учат в школе

Крепко-накрепко дружить

С детства дружбой дорожить

Учат в школе учат в школе учат в школе

(Да изваждат и да умножават,

да не обиждат по-малките

учат децата в училище.

Да обичат добрите книжки

и да бъдат възпитани

учат децата в училище.

Силно-силно да дружат

дружбата си да ценят

учат децата в училище)

 

И слушаш, и си пееш, и лека-полека смисълът на думите достига до теб. Толкова е хубаво! И си казваш – а защо българските детски песнички никога не са такива? Защо не се пее за важните неща от живота – за приятелството, за любовта, за справянето с неприятности? Мисля, че би правило и нашите дни, на възрастните, по-леки и весели.

L