Контакт

Доклад на Свързващия от десантната капсула към Командващ мисията:

1. Докладвам – кацането на капсулата премина успешно в предварително определения сектор. Екипажът поддържаше максимална концентрация и изпълни маневрите с желаната точност. Влизаме в карантинен режим за следващите три завъртания на планетата. До момента няма опити за контакт.2.Планетата е необичайна. Повърхността й е покрита със сложни образувания, за които не е ясно дали са от изкуствен произход или са възникнали по естествен начин. Те са много по-големи от кораба ни и понякога започват да се движат с определена амплитуда напред-назад. Действието се повтаря, но трае различни периоди от време. Дали това е опит за контакт?

3.Проучването на околната среда за излъчване доведе до странни резултати. Знаем, че излъчването на местното слънце е убийствено за нас. Ще трябва добре да екранираме първите Наблюдаващи, които ще стъпят на планетата. Почти всичко, което ни заобикаля обаче, отразява само определена част от слънчевата радиация. При това на близки дължини на вълните. Мислещите нарекоха големите образувания “Тъмните”. Те поглъщат радиацията подобно скалите на родната ни планета и все пак са толкова различни! Дали това е начин за комуникация?

Все още няма опит за контакт. Никой от Тъмните не е доближил капсулата. Наблюдаващите правят последни проверки на средата отвън. Планетата има голямо количество свободни газове над повърхността си. Преобладават един или два, но не могат да са ни от полза. Ако не открием разумни същества и се окаже, че дори няма полезни газове за промишлен добив, мисията ще се окаже напразна.

Доклад на Свързващия от десантната капсула към Командващ мисията:

4. В обсега на капсулата се появи нов обект. По външен вид се отличава от останалите обекти в околната среда. Не е Тъмен. Много по-малък е от тях. По размер е почти като нас. Движи се към капсулата, макар и не по права линия. Отразява слънчевата радиация на различна дължина на вълната от останалите обекти наоколо. Очакваме заповедите ви.

Нареждане от Командващ мисията към Свързващия от десантната капсула:

Удължете карантинния период до изтичането на още едно завъртане на планетата. Наблюдавайте новия обект. Очаквам до края на карантинния период първоначално заключение от Мислещите за естеството на новото явление.

Доклад на Свързващия от десантната капсула към Командващ мисията:

5. След като получиха цялата налична информация от Наблюдаващите, Мислещите нарекоха новия обект “Подвижния”. Подвижният има странно поведение. Когато Тъмните започнат своите движения, Подвижният също се активира. За разлика от тях, той се премества в най-различни направления. Понякога се плъзга по повърхността като нас, но друг път се издига нагоре и после се приземява, движение, което Мислещите нарекоха “подскачане”. Дали е негово собствено свойство или използва летателно устройство като нашето? Дали фактът, че извършва подскоци е признак за интелигентен разум?

Мислещите стигнаха до тези въпроси, на които все още няма отговор.Устройството на Подвижния засега изглежда просто и формата му не допуска големи промени, за разлика от нас. Тялото му е издължено и почти плоско, като в предната и задната част има тънък ръб. Обектът е прегънат в средата. Мислещите смятат, че особеностите на формата му са свързани с начина му на придвижване. Отразяващите му способности рязко го отделят от околната обстановка. Обектът продължава да е в околността, като ту се приближава към капсулата, ту се отдалечава. Поведението му напомня действия, характерни за Наблюдаващите. Мислещите смятат, че с голяма вероятност може да се твърди, че обектът притежава някаква степен на интелигентност.Очакваме заповедите ви.

Нареждане на Командващ мисията до Свързващия от десантната капсула:

Изчакайте минимума на радиация и изпратете екраниран Наблюдаващ. Да се опита да влезе в контакт с обекта “Подвижен”. Всички Мислещи да насочат ресурса си към обработване на постъпващата от него информация. Очаквам докладите ви на кръгъл час.

Доклад на Свързващия от десантната капсула към Командващ мисията:

6.1. Подвижният не помръдва. Слънчевата радиация е на максимум. Мислещите нямат становище.

6.2. Радиацията намалява. Подвижния започна кратки движения по периметъра. Мислещите обсъждат два въпроса – дали радиацията е вредна и за него и пречи на придвижването му или по някакъв начин Подвижния акумулира тази радиация и я използва за собствени цели? Отговор няма.

6.3. Радиация на минимум. Наблюдаващият тръгна. Първоначална информация от него – Подвижният се придвижва, но не към него. Тъмните също извършват своите амплитудни движения, при което предизвикват странни вибрации.Наблюдаващият се приближава към Подвижния. Той също подава вибрации. Мислещите обсъждат дали е възможно общуване чрез предаване на вибрации. Възможно ли е по този начин някой да се опитва да влезе в контакт с нас? Отговор няма.

6.4. Мислещите решиха, че с голяма вероятност може да се твърди, че информация може да се предава чрез променливи вибрации в газова среда. Може да се твърди, че обектът е интелигентен.Наблюдаващият отново се приближава към Подвижния, който през последния час се движи по произволна траектория около него. Мислещите се питат дали по този начин обектът събира информация за нас? С какви сетива или уреди?

Подвижният променя посоката на движение и започва да се плъзга към Наблюдаващия. Скоростта му расте. Скоро ще бъдат съвсем близо. Продължава да излъчва вибрации, а Тъмните също се активизират. Силни вибрации в околните газове! Подвижният подскача и се прилепва към екрана на Наблюдаващия! Имаме контакт!!! Мислещите смятат, че имаме контакт или нападение! Очакваме спешните ви заповеди!

***Червената опаковка от вафла полежа известно време неподвижно, после шумолейки полетя в нощта. Новият порив на вятъра я запокити и заплете в клоните на дърветата. Изгревът наближаваше.***

L