* * *

Жената-Котка седна на дивана и се протегна. Направи го нарочно по-бавно и плавно, с надеждата деликатно да привлече вниманието му.

Мъжът-Товарен кон обаче не реагира. Погледът му си остана закован в телевизора, а задницата и копитата не помръднаха от фотьойла.

– Цял ден мислих за теб – измърка Жената-Котка и впери поглед в него, като се надяваше, че ще го привлече хипнотично към себе си.– Така ли? На мен не ми остана време да вдигна глава от работа! – промърмори разсеяно той, не съвсем на място. Мисълта му обаче продължи напред, макар и бавно, като скърцаща каруца, затова добави – Шефът днес беше направо ненормален! Искаше да изкачим един товарен проект на върха на хълма в галоп! Обещал бил на клиента! Как ги намира все такива налудничави клиенти…

– Сигурно си много изморен тогава. – каза глезено тя. – Нещо да ти се иска?

Мъжът-Товарен кон разтърси грива.

– Чакай да минат новините! А, да, можеш да ми налееш нещо за пиене. Не ми се става, просто съм разбит! Колегите казват, че ако продължават да ни пришпорват така, ще трябва всички едновременно да си вземем болнични и да ги видим тогава шефове и клиенти какво ще правят.

Той изгледа още един репортаж, отпи от чашата, която тя му беше донесла и заговори отново:

– Абсолютно съм убеден, че един-двама нарочно ни пускат тази идея, за да видят кой как ще реагира и да донесат на началството. Само че мен не могат да ме изиграят! Аз съм мъж със семейство и знам какво да правя! Но някои глупаци със сигурност ще им се вържат!

На Жената-Котка й се стори, че е на оперативка и затова реши да го върне към главната тема – себе си.

– Погледни ме – измърка отново тя – да виждаш нещо по-различно?

Мъжът-Товарен кон я погледна.

– Почват спортните новини – вметна той – кое е ново?

Жената-Котка потърка крака един в друг, после ги сгъна съблазнително. Така поне си мислеше.

– Кое е новото? – повтори той. Явно не беше способен да забележи детайла.

– Имам нови чорапи – започна тя, почвайки да губи търпение.

Мъжът не успя да отговори, защото в стаята пристигна Детето-Гардже и заглуши всичко с мрънкането си.

Жената-Котка се надигна от дивана, превръщайки се в движение в Мама-Писана, вдигна Гарджето на ръце и го понесе към леглото му.

Мъжът-Товарен кон остана доволен пред телевизора, без шансове да се превърне в Жребец.

 

L